Wijkagent De Leyens

Ben Boomgaard is de wijkagent voor de wijk De Leyens. Hij zet zich in als wijkagent voor de buurt.
U kunt hem bereiken via de

wijkpost Buytenwegh De Leyens aan de Hannie Schaftrode 142,
telefoonnummer 079-346 9009

Op elke dinsdag is er spreekuur van de wijkagent van 14.00 tot 15.00 uur.