Wat doen wij

Wij komen geregeld, om de paar weken bijeen en surveilleren door de wijk. We kijken dan naar ongeregeldheden en melden deze. Dat gaat van putdeksels die los liggen, stoeptegels die omhoog komen, lantaarnpalen die niet branden, verkeersborden die gesloopt zijn tot jongeren die ergens overlast veroorzaken, een auto die niet is afgesloten, een raam dat openstaat in een donker huis, kortom onveilige of onwenselijke situaties.
Op de surveillance avond worden we bijgepraat door de wijkagent over hotspots en eventuele zaken die in de wijk spelen en die aandacht verdienen. Daarna gaan de teams op pad, uitgerust met portofoon en zaklantaarn. Na ongeveer anderhalf uur komen we weer terug op de basis om verslag uit te brengen! Zaken die onderweg gesignaleerd worden, worden doorgegeven aan de wijkpost of de wijkagent die altijd aanwezig is op deze avonden. Zo hopen wij een beetje te mogen bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk!