Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld kan het zijn dat men ergens vergeten is de juiste bronnen te vermelden. Indien U ergens iets vind waar de juiste bronnen ontbreken, gelieve dan een seintje te doen naar de webmaster.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.